(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til utbygging av bredbånd i Østfold

Tilskudd til bredbåndsutbygging i Østfold 2024

Kommunene i Østfold kan søke om offentlig tilskudd til bredbåndsutbygging. Søknadsfrist 26. mai 2024.

Om ordningen:

Fylkeskommunen forvalter den offentlige støtten til bredbåndsutbygging på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). I 2024 har vi 19,4 mill. kroner tilgjengelig for tildeling. Fylkeskommunen beslutter hvilke prosjekter som får støtte innenfor den økonomiske rammen, og har ansvar for samlet konkurranseutlysning av aktuelle prosjekter.

Formål:

Ordningen skal bidra til at alle husstander og virksomheter får et tilbud om bredbånd med god kvalitet. I tillegg kan midlene brukes til å øke kapasiteten på bredbåndet i områder der markedet ikke leverer tilfredsstillende kapasitet.

Hvem kan søke:

Kommuner Østfold kan søke om bredbåndsstøtte for husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om grunnleggende bredbånd. Informasjon om ordningen og hvordan det søkes formidles til kommunenes kontaktpersoner i tillegg til kommunenes postmottak.

Retningslinjer og kriterier:

Tilskudd kan tildeles i samsvar med nasjonale retningslinjer. Disse finnes under «viktig info».

Videre vurderes søknadene etter følgende kriterier:

(søker må belyse disse punktene i søknaden)

 • Kostnadseffektivitet
  • Hvor mye tilskudd søker kommunen(e) om?
  • Hvor mange husstander vil få tilbud om bredbånd?
  • Hvor mange virksomheter vil få tilbud om bredbånd?
  • Hva er gjennomsnittlig tilskuddsbehov per husstand/virksomhet?
  • Hvor stor andel av kommunens husstander og virksomheter vil ha tilbud om bredbånd etter tildeling av midler?
 • Lokale bidrag
  • Hvor mye lokale offentlige finansielle midler stiller kommunen(e) med?
 • Gjennomføring
  • I hvilken grad er det sammenheng mellom mål og ressurser?
  • Har kommunen(e) laget en realistisk kostnads- og finansieringsplan?
  • Har kommunen(e) kvalitetssikret adresselister?
  • I hvilken grad har kommunen(e) nødvendig kompetanse og ressurser for kontraktsoppfølging overfor utbygger?

De tre kriteriene (kostnadseffektivitet, lokale bidrag og gjennomføring) teller likt (33% hver) ved vurdering av søknadene.

Fylkeskommunen gjennomfører samlet konkurranseutlysning for å få utbyggere til prosjektene som har fått støtte.

Hvordan søke tilskudd:

Alle kommuner inviteres til å søke. Det vises til tilsendt informasjon som oppdragsbrev fra Digitalisering- og forvaltningsdepartementet, liste over husstander og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s nedlastningshastighet og fylkeskommunens kartløsning. Kommunene melder inn aktuelle prosjekter i fylkeskommunens kartportal. Basert på dette, hentes det ut adresselister for områdene hvor støtteberettigede husholdninger og virksomheter tydelig kommer frem. Spørsmål om tilgang til kart rettes til kontaktperson for bredbånd i Østfold fylkeskommune. Se kontaktinformasjon nederst på siden. Søkere må på forhånd ta en vurdering om de har mulighet til å bidra med egenandel i prosjektet. 

Søknaden sendes inn via regionalforvaltning.no

Nyttig informasjon:

 

Kontakt:

Camilla Winterseth

seniorrådgiver

camillawi@ofk.no

Tlf: 95912551

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen