(Du er ikke pålogget) 
 

Nordre Land kommune - Kommunal kompensasjonsordning - Utlysning nr. 1 2022

Nordre Land kommune - Kommunal kompensasjonsordning - utlysning nr. 1 2022

 

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Nordre Land kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak mottatt kr. 550.000,- til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. 

Bedrifter i følgende bransjer kan søke:
- Serveringsvirksomhet
- Overnattingsvirksomhet
- Reiseliv (f.eks. reisebyråer, aktivitetsselskaper, reisearrangører)

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smitteverntiltak.

Ordningen omfatter:

 • Tapt omsetning i desember 2021
 • Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak

Kriterier:

 • Støtten beregnes skjønnsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling.
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Nordre Land kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt
 • Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Krav til søknaden:

 • Foreløpig regnskap for desember2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt 2020
 • Årsregnskap for 2019 og 2020
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet)

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søknad:
Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Nordre Land» i søkefeltet og velg «Nordre Land kommune – Kommunal kompensasjonsordning – utlysning nr. 1 2020». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 18. januar 2022 kl. 23.59.

Utbetaling av tilskuddet:
Tilskuddet utbetales etter at innstillingen er behandlet av formannskapet den 15. februar.

Kontaktperson er Gunnar Berg, gunnar.berg@nordre-land.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen