(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensaker kommune - Kommunal kompensasjonsordning Covid 19, omsetningsnedgang 2

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysning: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, del 6 Ullensaker kommune

 

Ullensaker kommune kan gi tilskudd til lokale virksomheter som har lidd store tap under Koronapandemien. Tilskuddet skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser i kommunen.

 

Søknadsfrist er 23. januar 2022 kl. 23.59

 

Næringsvirksomheter som kan søke (det er krav om riktig næringskode):

                      

NACE: 47            Detaljhandel NB! Gjelder kun butikker på Oslo Lufthavn

NACE: 56                Servering

NACE: 59.2           Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak       

NACE 79 Reisebyrå- og reisearrangør- virksomhet og tilknyttede tjenester

NACE: 90.02      Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet      

NACE: 93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer 

 

For å kunne motta kompensasjon fra denne ordningen må søkerne bekrefte/dokumentere følgende:

Bedriften må ha virksomhet i Ullensaker kommune og ha vært økonomisk skadelidende som følge av koronapandemien.

Omsetningstapet må kunne dokumenteres og kunne etterprøves.

Tildelinger vil gjøres i sammenheng med antall søknader, søknadsgrunnlaget, dokumentasjon og tilgjengelige midler til fordeling. Vurderingsgrunnlaget består av den innrapporterte omsetningssvikten i: oktober, november og desember 2021.  

Bedrifter kan i denne runden tildeles maksimalt 40 prosent av omsetningstapet i kompensasjon.

Legg ved et oppsett av bedriftens omsetning i oktober, november og desember 2021 sammenliknet med de samme månedene i 2019. Bedriften kan velge å bare søke for de månedene i perioden som det har vært omsetningsfall. Dersom bedriften ikke har en relevant referanseperiode i 2019, kan september 2021 brukes. Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på bortfall av omsetning er et krav. Dette skal være signert.

NB! Husk å oppgi all annen støtte fra annen offentlig kompensasjonsordning (kommune, Innovasjon Norge, stat eller fylke de tre siste år fra søknadsdato). Dersom bedriften tilhører et konsern, må det oppgis hvor mye konsernet har mottatt totalt. 

Virksomheter som var i vanskeligheter per 31. desember 2019, ref. gruppeunntaksforordningens artikkel 2, paragraf 18, kan ikke tildeles støtte.

Ved spørsmål, ta kontakt med Linda Sjåstad Andreassen, tlf. 907 68 311

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen