(Du er ikke pålogget) 
 

Tingvoll kommune - Kommunal kompensasjonsordning 6

Kommunal kompensasjonsordning 6. runde - Tingvoll kommune

Tingvoll kommune har fått tildelt NOK 332 000 til ny kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter.

Målet med ordningen er å sette kommunen raskt i stand til å hjelpe lokale virksomheter å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse.
Ordningen skal ved hjelp av direkte tilskudd sikre likviditet til bedrifter som er rammet av covid-19 pandemien.

Prioriteringer i Tingvoll kommune vil være

 1. Virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringen.
 2. Andre næringsvirksomheter som av ulike grunner faller utenfor generell kompensasjonsordninger knyttet til Covid-19.

Krav til søker

 • Virksomheten må ha forretningsadresse i Tingvoll kommune.
 • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvunget avvikling.
 • Bedriften må minst sysselsette et lønnet årsverk
 • Virksomheten må opplyse om annen offentlig støtte de tre siste årene.
 • Kort begrunnelse for søknaden.
 • Søker må dokumentere kostnader og tap som følge av smittevernstiltak.

Søknad

 • Søknadsskjema er lagt ut på www.regionalforvaltning.no
 • Søk på støtteordninger "Tingvoll kommune" velg "Kompensasjonsordninger 6 - Tingvoll kommune"


SØKNADSFRIST 1.FEBRUAR 2022


Annet
 

 • Utmålingen vil bli gjort etter skjønnsmessig vurdering og det kan ikke forventes å få dekke alle tap/utgifter bedriften har hatt.
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige.
 • Tilskuddet er bagatellmessig støtte.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med Andreas Lilleheier Aarset.

Epost: andreas.lilleheier.aarset@tingvoll.kommune.no
Telefon: 941 39 344


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen