(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Stange del 6 2022

Gjennom statsbudsjettet 2021 - kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kap. 553 post 68, har Stange kommune i henhold til Stortingets budsjettvedtak mottatt kr. 757 000,- til fordeling til lokalt næringsliv. 

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter. 

  

Bedrifter i følgende bransjer kan søke:

 • Overnatting,
 • Arrangement, aktivitetsselskaper
 • Opplevelsesnæring inklusive reisearrangører
 • Servering, catering
 • Treningssentre

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

 

Ordningen omfatter desember 2021 og gjelder:

 • Tapt omsetning i desember 2021
 • Forringet varelager i desember 2021
 • Økte kostnader, f.eks. som følge av smitteverntiltak i desember 2021
  

Kriterier:

 • Støtten beregnes ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling – begrenset til maksimalt kr. 200.000,- pr. virksomhet. Hvis den totale rammen tilsier det vil vi kunne tildele over kr. 200.000,- pr. virksomhet.
 • Tildelingen blir prosentvis avkortet hvis det totale godkjente søknadsbeløpet overstiger kommunens tildelte ramme. 
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Stange kommune
 • Selskaper uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt
 • Kommunen er pålagt et ansvar for at det vurderes totalt tildelt støtte til konsern, der selskapet som mottar støtte er en del av et slikt.

Krav til søknaden:

 • Foreløpig regnskap for desember 2021 sett opp mot desember 2019, eventuelt desember 2020
 • Årsregnskap for 2019 og 2020
 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt, forringet varelager og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning, forringet varelager og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet
 • Egenerklæring og informasjon om all mottatt offentlig støtte i 2021 (fylles ut direkte i søknadsskjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut direkte i søknadsskjemaet)

Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.  

Søknad:

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn». Legg inn «Stange» i søkefeltet og velg «Kommunal kompensasjonsordning Stange del 6 ». Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 31. januar 2022 kl. 23.59.

Utbetaling av tilskuddet:

Tilskuddet utbetales så raskt saksbehandlingen av alle søknaden er gjort.

Kontaktpersoner i Stange kommune:

Erik Habberstad: erik.habberstad@stange.kommune.no

Berte Helgestad: berte@hamarregionen.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen