(Du er ikke pålogget) 
 

VRI Rogaland 2022

 

 

VRI ROGALAND

VRI Rogaland gir i 2022 støtte til prosjekter som kan forankres i de fire satsingsområdnene i Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland:

 • Ren energi og maritim framtid
 • Mat
 • Reiseliv og opplevelser
 • Smarte samfunn

VRI står for Virkemidler for regional innovasjon, og i Rogaland har vi fire virkemidler:

 • kompetansemegling - gratis
 • forprosjekter - opptil kr 200 000 i støtte
 • nettverksmøter - opptil kr 50 000 i støtte
 • student til låns - opptil kr 40 000 i støtte

 

Søknader om støtte til nettverksmøter og student-til-låns-prosjekter leveres i denne portalen, men kun etter dialog og prosess med en av våre kompetansemeglere. Andre søknader vil ikke bli behandlet. Prosjektbeskrivelse skal fylles ut og lastes opp som vedlegg. Malene finner dere her.

 

Først av alt: Ta kontakt med en av våre kompetansemeglere.

 

Søknad om støtte til forprosjekter

Forprosjektsøknader skal som hovedregel leveres via Forskningsrådets søknadsportal. Bønder med enkeltpersonforetak kan i enkelte tilfeller levere forprosjektsøknader her, men kun etter avtale med prosjektleder. Søknader om støtte til forprosjekter utarbeides alltid i samarbeid med en av våre kompetansemeglere og skal ikke sendes inn før de er godkjent for innsending av prosjektleder for VRI Rogaland. 

 

Søknad om støtte til nettverksmøter

 • Ta kontakt med en kompetansemegler.
 • Last ned og fyll ut prosjektbeskrivelse for nettverksmøter. Denne lastes opp som vedlegg til søknaden i Regionalforvaltning.
 •  Nettverks­møter kan også brukes til mobilisering til økt bruk av virkemidler, mobilisering til spesifikke EU-utlysninger, og til å bygge nettverk og klynger.
 •  Tema for møtet MÅ være forankret i og bestemt av næringslivet, og deltakelse skal være gratis.
 •  Aktører med ulikt ståsted skal i samarbeid prøve å finne innovative løsninger til felles beste. Både bedrifter, forskningsmiljø og virkemiddel­apparatet bør være representert. Det er viktigere at de rette aktørene er til stede, enn at det kommer mange deltakere.
 •  Opptil kr 50 000,– i støtte til gjennomføring av møter der hensikten er å etablere en felles forståelse for utfordringer og muligheter som en bransje eller gruppe av næringsaktører står overfor.
 •  Valgt møtemetode skal sikre deltakelse fra alle.
 •  Møtet skal føre til konkrete planer for videre samarbeidsprosjekter.
 •  Krav om 50 % egeninnsats.
 • Støtteberettigede kostander er timer til forberedelse, gjennomføring og etterarbeid samt utgifter i forbindelse med arrangementet (deltakelse skal være gratis).

 

Søknad om støtte til student til låns-prosjekter

 • Ta kontakt med en kompetansemegler.
 • Last ned og fyll ut prosjektbeskrivelse for student til låns-prosjekter. Denne lastes opp som vedlegg til søknaden i Regionalforvaltning.
 • Opptil kr 40 000,– kan gis i støtte til en rogalandsbedrift som inviterer bachelor- eller masterstudenter til å skrive sine oppgaver som en del av et innovasjonsprosjekt i bedriften.
 • Studenten skal veiledes av både utdanningsinstitusjonen og bedriften.
 • Målet er å bidra til økt samarbeid mellom bedrifter og utdanningsmiljøer og til at studenter får arbeide med problemsilinger som er relevante fro næringslivet.
 • Krav om 50 % egeninnsats.
 • Støtteberettigede kostnader er bedriftens timer til veiledning av studenten(e), ev. reiseutgifter for studenten, andre driftsutgifter i prosjektet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen