(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning GK 2021

Kompensasjonsmidler til bedrifter i Gausdal som er rammet av koronabestemmelser og smittververntiltak

Søknad skal sendes inn via www.regionalforvaltning.no.

Gausdal kommune har fått tildelt kr. 512.000,- som skal gå til lokalt næringsliv som er rammet av koronapandemien og bestemmelser om smitteverntiltak. Søknadene behandles administrativt.

Kriterier for behandling av søknader om tilskudd til lokale virksomheter som er økonomisk rammet av koronapandemien:

• Virksomheter må ha sin foretaksadresse i Gausdal kommune. Det gjøres unntak for destinasjonsselskap.

• Søker må for perioden november og desember 2021, dokumentere tap av omsetning, økte kostnader og/eller tap av varer som følge av koronapandemien sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. Dokumentasjon må være attestert av regnskapsfører eller revisor for å være godkjent.

• Godkjente dokumenterte tap og kostnader kan kompenseres 100 prosent med en øvre grense på kr. 100.000,-.

• Ved oversøkning, tildeles kvalifiserte søkere midlene forholdsmessig.

• Søknader innkommet etter søknadsfristen 04.03.2022, behandles dersom det er gjenstående midler på denne ordningen.

• Søknader fra virksomheter som etter reglene, var i økonomiske vanskeligheter pr 31. desember 2019, behandles ikke.

 

Ta kontakt med Lillehammerregionen Vekst ved Dag Vågsnes - dhv@vekst.lillehammer.no - om du har spørsmål knyttet til søknaden.


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen