(Du er ikke pålogget) 
 

Meløy Kommunalt næringsfond Covid 19

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond som følge av covid 19 utbruddet.

Meløy kommune er i 2020 tildelt 1.448.259 kroner fra ordningen. Bedrifter, etablerere og næringsaktører i Meløy kan søke om midler fra ordningen. Midlene skal legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:

a) I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

b) I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid 19 utbruddet.

c) Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

d) Prosjekter som legger til rette for en klima- og miljøvennlig utvikling, samt grønne arbeidsplasser.

e) Prosjekter som faller utenfor Innovasjon Norges prioriteringer.

 

Søknad sendes digitalt via regionalforvaltning.no

For utfyllende informasjon se Meløy kommunes hjemmeside/nyheter.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen