(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal Ventilordning for næringslivet i Måsøy del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskuddsordningen «Kommunal ventilordning del 3» er for lokale næringsaktører i Måsøy kommune som er blitt rammet av smitteverntiltak under korona pandemien. 

 

Følgende foretak kvalifiserer til tilskudd:

  1. Bedrifter som er særlig «hardt rammet» av smitteverntiltak.
  2. Alle lokalt vedtatte nedstengte bedrifter.
  3. Andre som faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Uansett hvilken kategori man tilhører, må de som søker dokumentere tapt inntekt og/eller løpende faste utgifter for hele eller deler av perioden fra og med mars 2020 og til og med mars 2022.

  • Tapt inntekt: Tallene for tapt inntekt kan være virkelige eller tap ift. 2019 som et "normalår" (dvs. omsetning 2019 - omsetning 2020, eller aktuell periode i 2019 fratrukket omsetning for samme periode i 2021 og/eller 2022).
  • Løpende faste utgifter: Dette kan være alt som påløper av inntekter selv om du ikke har inntekter, f.eks.: Husleie, forsikring, strøm (lys og varme), internett, leie av utstyr, kommunale avgifter, regnskapsfører, programvare (abonnementer og lisenser), transportmidler o.l.
Disse tallene (tap og kostnader) skal bekreftes av regnskapsfører eller revisor.

 

OBS: Bedrifter som søkte "Kommunal Ventilordning" i runde 1 (før sommeren 2021) eller i runde 2 (rett før jul 2021), har allerede dokumentert sitt behov for disse periodene, og trenger ikke sende inn dokumentasjon påny for de periodene - kun denne søknaden.

Dersom søknaden denne runden også gjelder for tiden etter tidligere søknader og frem til og med mars 2022, må det sendes inn dokumentasjon for dette tidsrommet. 

 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Måsøy Næring og Havn (Per Martin Fosmark - Mobil: 45375605 E-post: fosper@masoy.kommune.no).

Vi kan bistå med hvorvidt du må dokumentere nedstengt bedrift, eller hvordan du kan spesifisere tapt inntekt og/eller løpende faste utgifter (vi kan sende deg et regneark hvor du kan oppgi tapte inntekter og løpende faste utgifter på månedsbasis).

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen