(Du er ikke pålogget) 
 

Fredrikstad kommune tiltakspakke 7

Fredrikstad kommune har mottatt 2 345 000 kroner fra staten, til fordeling til lokale virksomheter som er økonomisk rammet av nasjonale smitteverntiltak under koronapandemien. Midlene er fordelt til kommuner med utgangspunkt i antall ansatte innen servering, overnatting, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Støtte i Tiltakspakke 7 tildeles som del av den nasjonalt notifiserte ordningen. Øvre grense for kompensasjon er 100 000 kroner. 

Søknadsprosessen er det samme som ved tidligere tildelinger. Mer informasjon om dette får dere i brevet som blir sendt i Altinn.no. Søknadsfristen er 18. mai.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen