(Du er ikke pålogget) 
 

Lindesnes kommune - Kommunal Kompensasjonsordning runde 7

Kommunal kompensasjonsordning, runde 7. – Lindesnes kommune

Tilskuddsordning for bedrifter i Lindesnes kommune

Bedrifter i Lindesnes kommune som er rammet av smitteverntiltak kan søke om støtte.

Kommunal- og distrikts departementet har fordelt 798 000 kr til Lindesnes kommune 28. januar d.å. tildelingen gjelder runde 7 av kommunal kompensasjonsprdning for lokale virksomheter, som har vært rammet av smitteverntiltak. 

Hvem kan søke

  • Lokale virksomheter innen bransjene servering og overnatting vil bli prioritert (NACE: 55.1, 55.202, 56.101, 56.30).
  • Virksomheten må være registrert i foretaksregisteret og ha et kommersielt formål
  • Virksomheten må ha adresse i Lindesnes kommune og ha egne ansatte.

Bedriften som er under konkursbehandling eller under avvikling kan ikke motta støtte.

Hva kan det søkes om

  • Støtte i forbindelse med økte kostnader og reduserte inntekter i forbindelse med covid-19 pandemien.

Kommunen ber om at følgende rapporteres med søknadene som vedlegg:
Anbefales å bruke dette vedlegget

  • Salgsinntekter uten mva for januar 2022.
  • Antall årsverk.
  • Antall åpne dager i januar 2022.
  • Annen relevant info


Lindesnes kommune forbeholder seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningene mot godkjent regnskap i ettertid, og kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Beregning av tilskudd

Beregning av tilskudd til den enkelte bedrift gjøres på bakgrunn av de konkrete opplysningene som kommer fram i søknadene. Det vil bli foretatt en fordeling av tilskudd basert på de innleverte regnskapstall for den enkelte bedrift har hatt, sett i sammenheng med de andre søknadene og næringskoder de er registrert på, basert på dette vil det bli beregnet en % vis andel tilskudd til de enkelte bedriftene.

Det kan ikke forventes å få dekket alle tap/utgifter bedriften har hatt.

Støtten gis etter reglene for offentlig støtte og nasjonal notifisert ordning under Covid-19 rammeverket (Dec. No 031/21/COL). Dette betyr at eventuell innvilget støtte ikke vil bli regnet med i bedriftens lovlige statsstøtte (bagatellmessige) støtte.

Søknad sendes via www.regionalforvaltning.no

 Krav til mottaker av tilskudd 

·       Vilkår vil stå i tildelingsbrev.  

·       Søker må akseptere vilkår i tildelingsbrevet og signere akseptbrevet. Aksept må gis innen 5 dager etter tilsagn.  

·       Ordningen er tillitsbasert, men kommunen kan til enhver tid be om revisorbekreftet dokumentasjon for alt som er lagt til grunn i søknaden.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er søndag 29. mai 2022, tilskuddene vil utbetales innen to uker etter at akseptbrev er underskrevet og returnert. Dersom kommunen mottar få søknader, kan støtteordningen bli lyst ut på nytt med eventuelle justerte kriterier.

Kontakt

Dersom du spørsmål om søknaden eller saksbehandlingen kontakt Kjell Rune Olsen, tlf. 907 46 227 eller epost: kjell.rune.olsen@lindesnes.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen