(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensvang næringsfond høst 2022

Reglar for bruk av Ullensvang næringsfond vart vedteke av Ullensvang kommunestyre 27.01.2021 - sak 005/21.

Ullensvang Næringsfond har to utlysingar i 2022:

- Første utlysing er frå 1. mars, med søknadsfrist 17. april. Tildeling i utval for Samfunn, plan og næring i juni.

- Andre utlysing er frå 26. september, med søknadsfrist 24. oktober. Tildeling i utval for Samfunn, plan og næring i desember.

Ullensvang næringsfond har i 2022 ei ramme på 2 mill. kroner. Omlag halvparten kan bli tildelt i kvar søknadsrunde.

 

Merk: Tidspunkt for utlysing og søknadsfrist kan bli endra.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen