(Du er ikke pålogget) 
 

Strømstøtte for bedrifter i Nome kommune

LOKAL STRØMSTØTTEORDNING FOR BEDRIFTER I NOME OG MIDT-TELEMARK

Midt-Telemark og Nome kommuner har vedtatt å bruke tilleggsutbytte fra kraftselskapene til en lokal strømstøtteordning for næringslivet. Kommunene håper ordningen vil bli et viktig bidrag til at bedriftene lokalt kan håndtere utfordringene som de høye strømkostnadene har gitt.

Målet med ordningen vil være å bidra til å unngå konkurs og permitteringer for vanligvis sunne bedrifter. Bedrifter som gir viktige ringvirkninger i lokalsamfunnet vil også prioriteres.

Det gjøres ikke prioriteringer ut fra bransje eller størrelse på bedriften, så lenge det er hovedarbeidsplass for minimum 1 person.  Utleiere som som har leieavtaler hvor bedriftene har husleie inkludert i strømmen kan søke. Krav om å være hovedarbeidsplass for minimum 1 person vil da gjelde bedriften det leies ut til.

Bedrifter kan søke om støtte til å dekke inntil 50% av strømkostnad over 70 øre for perioden februar 2023  - mars 2023. Ut fra søknadsmengden og tilgjengelig ramme kan det bli satt et maksbeløp per bedrift.

HVEM GJELDER ORDNINGEN FOR?

 • Bedrifter som har sin hovedvirksomhet og næringslokaler i Nome eller Midt-Telemark kommune
 • Bedrifter i aktiv drift som er hovedinntektskilde til minimum 1 person
 • Huseiere som leier ut til bedrifter som nevnt over, i tilfeller hvor bedriftene har strøm inkludert i leieavtalen eller andre situasjoner der huseier ikke viderefakturerer økte strømkostnader til bedrifter som er leietaker
 • Bedrifter som har et negativt perioderesultat for søknadsperioden (desember, januar)  på grunn av høye strømkostnader
 • Bedriften kan argumentere for unntak fra foregående punkt f.eks. pga at de er et Enkeltpersonforetak hvor overskudd er «lønn», små AS som har valgt å ta ut mindre lønn enn vanlig pga. høye strømkostnader, sesongsvingninger e.l.

Bedriftene kan ikke ta ut utbytte det året de mottar støtte fra lokal strømstøtteordning.

PRIORITERING

I saksbehandling av søknadene vil det bli gjort prioriteringer ut fra bedriftenes situasjon. Bedriftene som er hardest rammet av de høye strømkostnadene vil bli høyest prioritert. 

 1. Bedrifter som står i fare for å gå konkurs
 2. Bedrifter som står i fare for å måtte ta ut arbeidstakere i permitteringer
 3. Bedrifter som har betydelig ringvirkningseffekt for lokalsamfunn eller andre bedrifter

Andre faktorer som vil bli vurdert er: driftsresultat og totale strømkostnader.

HVEM KAN IKKE SØKE?

 • Bedrifter med fastprisavtale kan ikke søke.
 • Foretaket kan ikke være under konkursbehandling eller avvikling. 
 • Eksempelvis jordbruksforetak, veksthus og vanningslag, frivillige lag og organisasjoner samt boligselskap (borettslag, sameier, boligaksjeselskap).
 • Huseiere som allerede har økt leieprisen for å dekke høye strømpriser.
 • Virksomheter i offentlig sektor og andre virksomheter som er helt eller hovedsakelig finansiert av det offentlige
 • Bedrifter som står i fare for å gå over grensen for bagatellmessig støtte, kan kun søke om støtte opptil grensen på 200.000 EURO i løpet av de siste 3 år.

HVA SKAL OPPGIS I SØKNADSSKJEMA?

 • Beskrivelse av bedriftens situasjon
 • Driftsresultat for februar og mars.
 • Beskriv eventuelt bedriftens ringvirkninger for annet næringsliv.
 • Strømforbruk i kWh.
 • Total strømkostnad: kraft og nettleie eks. mva.
 • Søknadssum – inntil 50% av kostnader over 70 øre kwh.
 • Eventuelle andre tilskudd mottatt til direkte strømstøtte

Les godt igjennom hvem ordningen gjelder for og hvilke opplysninger som er nødvendig til søknaden!  Husk å skrive inn opplysningene vi ber om i tekstfelt i nettsøknaden, vi får ikke lagt inn egne spørsmål.
Søknadsfrist fredag 28.april. Behandling av søknadene starter etter at søknadsfristen har løpt ut.

Send inn søknaden på Regionalforvaltning

Sliter du med å regne ut hvilket beløp du kan søke om. Her kan du laste ned en enkel kalkulator i Excel.
Strømstøttekalkulator

Ta kontakt med Ann Kristin eller Pål ved spørsmål eller behov for veiledning! Kontakt oss her.

VEDLEGG TIL SØKNADEN

 • Resultatregnskap for februar og mars
 • Fakturakopi strømutgifter for søknadsperioden
 • Kopi av eventuelle andre tilsagn om tilskudd til direkte strømstøtte

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen