(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd Samfunnskontrakten

 

Tilskudd Samfunnskontrakten

 

 

Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler gjennom Samfunnskontrakten for å stimulere fullføringen i fagopplæring for elever, lærlinger og lærekandidater. Partene i arbeidslivet og nasjonale myndigheter har opprettet en samfunnskontrakt for flere læreplasser som ble fornyet for perioden 2022-2026. Partene er enige om å jobbe for at alle som er formelt kvalifisert, skal sikres en læreplass. Målgruppen er alle som tar fagopplæring uavhengig av rettighetsstatus. Innsatte i fengsel og nylig løslatte er inkludert i målgruppen. Dette søkbare tilskuddet er et supplement til søknadsmuligheten for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov.

 

Tiltak som understøtter følgende punkter, vil bli prioritert

 • Pri 1: Skape bedre sammenheng mellom opplæringen i skole og i bedrift
 • Pri 2: Etablere tidlig samarbeid mellom skoler og bedrifter for å skaffe relevante praksisplasser for elever hvor det endelige målet er fast læreplass.

 

Søknader må rettes inn mot følgende fokusområder

 • Støtte til systematisk språkopplæring som er relevant for lærefaget
 • Støtte til psykososiale tiltak som kan ha positiv innvirkning på evne til fullføringen i fagopplæringen.
 • Stimulere til utvikling/ etablering av møteplasser mellom skole, næringsliv og opplæringskontor/selvstendig lærebedrift

 

Ramme for tiltaket
Det er satt av totalt 4 millioner til ordningen for 2023.

Tilskuddsbeløp – inntil 250000 kr. Ved behov for større beløp knyttet til systemendrende tiltak, kan dette vurderes særskilt.

 

Retningslinjer

 • Søknaden skal beskrive tiltak på systemnivå, ikke individnivå
 • Søknaden må inneholde en plan og kostnadsoversikt for hvordan midlene skal benyttes og hvordan den kan knyttes til prioriteringer og fokusområder nevnt ovenfor
 • Opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter kan søke
 • Søknaden må inneholde ekstern samarbeidspartner/e
 • Søknader skal understøtte elever/lærlinger i Trøndelag Fylkeskommune
 • Det vil bli stilt krav til rapportering, progresjon og resultater

 

Hvordan søke:

Søknad opprettes i Regionalforvaltning, her:

 

SØKNADSFRIST

Frist for å søke er 12.02.2023. Søknadene vil bli vurdert og rangert etter kvalitet og på bakgrunn av prioriteringer og retningslinjer i utlysingen.

Søkere får svar innen 24.02.2023.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

Kontaktpersoner:

Erlend Bergh, erlbe@trondelagfylke.no tlf 952 23830

Anette Ege, aneeg@trondelagfylke.no tlf 936 85324

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen