(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd Samfunnskontrakten

 

Tilskudd Samfunnskontrakten


Trøndelag fylkeskommune lyser ut tilskuddsmidler gjennom Samfunnskontrakten for å stimulere fullføringen i fagopplæring for elever, lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater. Partene i arbeidslivet og nasjonale myndigheter har opprettet en samfunnskontrakt for flere læreplasser som ble fornyet for perioden 2022-2026. Partene er enige om å jobbe for at alle som er formelt kvalifisert, skal sikres en læreplass. Målgruppen er alle som tar fagopplæring uavhengig av rettighetsstatus, med et ekstra fokus på elever som allerede fra VG 1 står i fare for ikke å få læreplass. Innsatte i fengsel og nylig løslatte er inkludert i målgruppen. Dette søkbare tilskuddet er et supplement til søknadsmuligheten for lærlinger/lærekandidater med særskilte behov.

 

Tiltak som understøtter følgende punkter, vil bli prioritert

 • Prioritet 1: Skape bedre sammenheng mellom opplæringen i skole og i bedrift der flere elever ut i læretid er målet
 • Prioritet 2: Etablere systematisk språkopplæring som er relevant for lærefaget
 • Prioritet 3: Støtte til psykososiale tiltak som kan ha positiv innvirkning på evne til fullføring

  Ramme for tiltaket
  Det er satt av totalt 4 millioner til ordningen for 2024. Tilskuddsbeløp – inntil 250000 kr. Ved behov for større beløp knyttet til systemendrende tiltak, kan dette vurderes særskilt.

  Retningslinjer

 • Søknaden skal beskrive tiltak på systemnivå, ikke individnivå
 • Søknaden må inneholde en plan og kostnadsoversikt for hvordan midlene skal benyttes og hvordan den kan knyttes til prioriteringer og fokusområder nevnt ovenfor
 • Opplæringskontor og selvstendige lærebedrifter kan søke
 • Søknaden må inneholde ekstern samarbeidspartner/e
 • Samarbeid mellom skole og bedrift vil bli prioritert
 • Søknader skal understøtte elever/lærlinger i Trøndelag Fylkeskommune
 • Det vil bli stilt krav til rapportering, progresjon og resultater. Det vil bli arrangert en erfaringsdelingsdag, der det forventes at samtlige som innvilges støtte skal delta.

Hvordan søke:

Trykk på Opprette ny søknad på støtteordning - øverst til venstre. 

 

Søknadsfrist

Frist for å søke er 15.02.2024. Søknadene vil bli vurdert og rangert etter kvalitet og på bakgrunn av prioriteringer og retningslinjer i utlysingen.

Søkere får svar innen 29.02.2024.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak fattet under denne tilskuddsordningen å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.

 

Kontaktpersoner:

Erlend Bergh, erlbe@trondelagfylke.no tlf 952 23830

Anette Ege, aneeg@trondelagfylke.no tlf 936 85324

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen