(Du er ikke pålogget) 
 

Sats på Hallingdal 2023- ekstraordinær næringssatsing

Sats på Hallingdal - en ekstraordinær næringssatsing 

Sats på Halllingdal er en treårig ekstraordinær næringssatsing der målet er å skape 200 nye arbeidsplasser. 

I denne søknadsrunden vil søknader innen følgende innsatsområder prioriteres: 

  • Rekruttering og kompetanse
  • Innovasjon
  • Bærekraft og mobilitet

Som vedlegg til søknaden skal det leveres prosjektplan. Mal for prosjektplan finner du her. Last ned malen før du begynner fylle ut. Velger du å bruke en annen mal må du forsikre at du besvarer punktene i malen. 

Omstillingsarbeidets målsettinger og innsatsområder er ytterligere beskrevet i Omstillingsplan 2021-2024, samt i handlingsplan. Planene ligger hjemmesiden til Sats på Hallingdal Regionrådet - Sats på Hallingdal (regionraadet.no).

Omsøkte midler skal primært brukes til forstudier- eller forprosjekter med målsetting om etablering av nye arbeidsplasser i Hallingdal. Omstillingsmidlene kan normalt utgjøre inntil 50 % av prosjektets finansiering.

Søknadene blir behandlet fortløpende av omstillingsstyret. Behandlingstid kan variere litt avhengig av møteplan for styremøtene.

Mal til prosjektplan

Har du spørsmål, ta kontakt!

Kontaktperson:

Maria Grevsgård, programleder
mobilnr:  417 65 690  
e-post:  maria@hallingdal.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen