(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Lund kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Regjeringen har bevilget ekstraordinære midler til næringsutvikling som en følge av Covid-19 utbruddet. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet og verdiskapning ut fra de lokale utfordringer og behov.Søknadene skal registreres via skjemaet/søknadsmalen på portalen regionalforvaltning.no. 

Søker må bl a registrere disse opplysningene: kontaktopplysninger, hvor tiltaket skal gjennomføres, størrelsen på bedriften, beskrivelse av prosjektet, mål, oppstarts- og sluttdato, målgruppe samt budsjett/økonomiopplysninger. Man må også opplyse om bedriften har mottatt annen offentlig støtte til prosjektet. Søker må ha forretningsadresse i Lund kommune. Regnskap for de to siste årene skal vedlegges søknaden.

Innkomne søknader vurderes iht. § 2 i forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond, med vekt på:

1. I hvilken grad tiltaket vil skape økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning ut fra lokale utfordringer, behov og potensial.

2. I hvilken grad tiltaket vil motvirke konsekvenser av Covid-19 utbruddet.

3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

4. Næringer som er hardest rammet som en følge av pandemien vil bli prioritert.

5. Lund kommune vil prioritere små/mindre bedrifter, og de som har mottatt lite eller ingen annen offentlig støtte som en følge av Covid-19.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen