(Du er ikke pålogget) 
 

Bredbåndstilskudd i Rogaland 2024

Ekstra tildeling til pågående bredbåndsprosjekter støttet av Rogaland fylkeskommune

Kostnadsøkning og inflasjon har gjort at flere av prosjektene som fikk tildelt støtte til bredbåndsutbygging fra Nkom-midlene gjennom Rogaland fylkeskommune i 2022 og 2023 har blitt dyrere å gjennomføre enn forventet. Fylkeskommunen vil derfor gjøre det mulig for kommunene som har fått tildelt midler til å søke om ekstrafinansiering til disse prosjektene.

Følgende føringer vil bli lagt til grunn for vurderingen av søknadene:

  • Kun prosjekter som har fått tildelt midler i 2022 og 2023, og som har inngått kontrakt med tilbyder, kan få ekstra støtte.
  • Kommunen som fikk opprinnelig tildeling fra Rogaland fylkeskommune må stå som søker.
  • Den ekstra støtten gis kun til godkjente kostnader fra opprinnelig søknad som har blitt høyere enn forventet. Nye kostnader som ikke lå til grunn i søknad, kan ikke tas med.
  • Kommunens egenandel i prosjektet kan fremdeles ikke være lavere enn 30% av det totale støttebeløpet, altså midlene som allerede er tildelt prosjektet og ekstra midler.
  • Søknaden må sendes inn senest 20. februar.
  • Nasjonale retningslinjer for offentlig støtte til bredbåndsutbygging satt av Nkom er også gjeldende i ekstratildelingen.
  • Utover den ekstra tildelingen, så er tidligere avtalte vilkår for prosjektstøtten gjeldende.

 

Søknaden må inneholde følgende:

  • Kort beskrivelse av hvorfor prosjektet har behov for ekstra midler og til hvilke kostnader midlene skal gå til
  • Oppdatert totalt budsjett og finansieringsplan for prosjekt med ekstra kostnader og ekstra tildeling tatt i betraktning

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen