(Du er ikke pålogget) 
 

Tjeldsund kommune - Næringsstøtte fra Konsesjonsavgifts-fondet.

Kommunestyret i Tjeldsund kommune har i budsjett for 2024 vedtatt utlysning av kr. 1 million fra konsesjonsavgifts-fondet som skal benyttes i tråd med retningslinjene for tildeling fra kommunalt næringsfond.

Følgende prosjekter skal prioriteres:

• Nyetableringer/grundere

• Samarbeidsprosjekter

• Tiltak der målgruppen er ungdom

• Utviklingsprosjekter

Sentrale prioriteringer:

• Aktiv næringsutvikling, kompetanseutvikling og rekruttering

• Natur, kultur, reiseliv og opplevelser

• Arena-skapning(samarbeid)

Prosjekter som ikke skal finansieres:

• Investeringer i ordinær drift av etablerte bedrifter, herunder også utskifting av utstyr

• Investeringer i og ordinær drift av kommunal tjenesteproduksjon, kommunale veier og offentlige bygg

• Oppstartede tiltak og prosjekter 

Tilsagn om støtte vil kun gis til næringsaktører registrert i Tjeldsund kommune.

Tilsagn gjelder 1 år fra tilsagnsdato. Formannskapet som utgjør Næringsfondsstyret kan i spesielle tilfeller forlenge fristen med inntil 1 år. Søknad om utsettelse må sendes til administrasjonen.

For mer informasjon, ta kontakt med Fagansvarlig Næring, Einar Aune: 90231747 / einar.aune@tjeldsund.kommune.no

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen