(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Tilskudd til regionale tilretteleggingstiltak i landbruket

Formålet med støtteordningen er å legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Midler til ordningene er avsatt over jordbruksoppgjøret, og Østfold fylkeskommune får midlene tildelt fra Landbruks- og matdepartementet. 

Hvem kan søke?

  • Kommuner, organisasjoner samt forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret.
  • Andre foretak registrert i Enhetsregisteret dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling i landbruket.
 

Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til:

  • Utvikling og fornying av det tradisjonelle landbruket
  • Utvikling av andre landbruksbaserte næringer gjennom utviklings- og mobiliseringstiltak.

 Søknadsfrist og søknad

Søknadsfristen er 1. mars 2024.

Søker skal benytte søknadsskjema som finnes på regionalforvaltning.no

Tilskuddsutmåling

Det kan innvilges tilskudd på inntil 75 prosent av godkjent kostnadsoverslag. Utbetalt tilskudd kan bli redusert ved lavere kostnad enn budsjettert. 

Fylkeskommunen setter vilkår for bruk av tilskuddet og frister for gjennomføring og rapportering. 

Regler og retningslinjer for tilskuddsordningene:

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen