(Du er ikke pålogget) 
 

Berekraftig verdiskaping 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Har du eit utviklingsprosjekt som kan bidra til verdiskaping i Vestland gjennom berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon? Vestland fylkeskommune lyser ut inntil 17.5 millionar kroner til større og mindre prosjekt med søknadsfrist 19. juni.

Vi oppmodar til å delta på digitalt informasjonsmøt 16. mai eller 5. juni. 

Meir informasjon om utlysinga finn du på nettsida til Vestland fylkeskommune

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen