(Du er ikke pålogget) 
 

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst samarbeid Forstudier

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Grenseløst Samarbeid Forstudier

Formålet

Interreg Sverige-Norge programmet skal bidra til å skape en sterk, sammenbundet og bærekraftig grenseregion, ved å:

  • Utnytte og utvikle grenseregionenes samlede ressurser
  • Redusere grensebarrierer
  • Koble sammen små og mellomstore byer over grensen

Programmet har følgende innsatsområder

  • Innovative miljøer
  • Små- og mellomstore bedrifter
  • Natur- og kulturarv
  • Transport
  • Sysselsetting

I programmet er det åpnet for å søke om forstudier løpende.

Forstudier betyr at prosjekteier kan søke om et mindre prosjekt med formål om en mer omfattende søknad lengre frem.

Prosjektperioden kan være på max 6 måneder og størrelsen det kan søkes om på norsk side er max 5400 EURO. Det kreves minst 50% offentlig eller privat med-finansiering.

Hvem som kan søke framgår av programmets hjemmeside www.interreg-sverige-norge.com

Prosjektet skal alltid ha en norsk og en svensk søker. Norsk søker registrerer sin søknad i Regionalforvaltning.no i det delområdet som prosjektet vil bli gjennomført i. Svensk søker registrerer sin søknad i Min ansökan.

MERK SØKNADSFRIST 30. november 2021.

Nærmere informasjon fås ved å henvende seg til:

Frode Frisvoll - epost: frodef@viken.no - 97 78 90 87

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen