(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Nordkapp kommune

Nordkapp kommunes næringsfond skal stimulere til fremme av næringsutvikling og bærekraftige lokalsamfunn i Nordkapp kommune.

Det er normalt to søknadsfrister årlig: 01.04 og 01.09. I 2021 settes fristen for andre søknadsrunde til 20.09.2021 med tildeling på møte i Formannskapet 19.10.2021.

 

Kommunestyret vedtok i møte 2. mars følgende for årets tildelinger fra næringsfondet:

1. Nordkapp kommune lyser ut kr 1 500 000,- fra næringsfondet med søknadsfrist 08.04.21, og ytterliggere kr 1 250 000,- til neste søknadsrunde (...). Totalt kr. 2 750 000,- i 2021.

2.Ubenyttede midler fra årets første søknadsrunde videreføres til neste søknadsrunde. (...)

 

Søknadsramme for søknadsrunde med frist 20.09.2021

Det overføres kr 365 100,- fra den første tildelingsrunden og det skal lyses ut nye kr 1 250 000,- i denne runden

 

Vedtatt søknadsramme er dermed kr 1 615 100,-

 

Retningslinjer for bruk av næringsfondet ligger på Nordkapp kommunes hjemmeside

https://www.nordkapp.kommune.no/getfile.php/4692573.383.m7atquzsmjpkij/Retningslinjer+for+bruk+av+n%C3%A6ringsfondet+i+Nordkapp+kommune.docx.as.pdf 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen