(Du er ikke pålogget) 
 

RK-midler - Trøndelag

Tilskuddsmidler til rekruttering og kompetanseheving i landbruket

 
Prioriterte områder for ordningen:
  • Tilskudd til gjennomføring av kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak innenfor tradisjonelt landbruk og nye næringer, herunder støtte til etter- og videreutdanning
  • Prosjekter/ tiltak knyttet til rekruttering til landbruksnæringen
  • Tiltak som bidrar til å styrke rekrutteringen til de offentlige og private naturbrukslinjene i den videregående skole
  • Arbeid knyttet til likestilling i landbruket 

Søknadsfrist: 15. februar og 15. september (under forutsetning om fortsatt disponible midler).

Elektronisk søknad over www.regionalforvaltning.no , støtteordning RK-midler Trøndelag, kreves.


Spørsmål kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved:

- Odd Arne Bratland, oddbra@trondelagfylke.no eller tlf. 90 77 43 24.

- Jon Olav Veie, jonvei@trondelagfylke.no eller tlf. 95 87 02 75.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen