(Du er ikke pålogget) 
 

Idrettsstipend – klubb

Opprett ny søknad på støtteordning

Idrettsstipendet skal bidra til å inspirere unge idrettstalent, gi dei moglegheit til videre satsing og bidra til at dei når sine mål. Klubbar i fylket med god drift og høgt aktivitetsnivå kan søke om idrettsstipend – klubb. Den samla ramma for idrettsstipendet er 150 000 kroner.

Formålet med ordninga er å gi inspirasjon og motivasjon til enkeltutøvarar eller individuelle utøvarar og klubbar til å utvikle seg vidare. Samtidig håpar vi òg å kunne behalde dei unge utøvarane lenger i fylket. Det vil også kunne gi klubbar moglegheit til arbeid med kompetansehevande tiltak eller innkjøp av utstyr. Det delast ut tre stipend og kvart av dei er på 50 000 kroner.

Kven kan søke?

 • Unge idrettsutøvar mellom 16–23 år som kan vise til gode prestasjonar innan idrett
 • Klubbar i fylket som kan vise til god drift og høgt aktivitetsnivå

Kva kan du bruke stipendet til?

 • trenarhjelp
 • deltaking på trening/treningssamlingar
 • deltaking i konkurransar nasjonalt og internasjonalt
 • innkjøp av nytt utstyr

Klubbar kan for eksempel bruke stipendet til kompetansehevande tiltak eller innkjøp av utstyr.

Søknadsfrist

19. mai

Korleis søker du støtte?

Vi opnar for nye søknadar 19. april, i god tid før søknadsfristen 19. mai. For Idrettsstipend – enkelutøvar kan du søke via skjema tilgjengeleg på nettsida mrfylke.no (lenke opnast i ny fane).

Skal du søke Idrettsstipend – klubb, søker du støtte via Regionalforvaltning når ordninga er open. Her kan du òg følge med på saksbehandlinga.

Vilkår for stipend
Ønsker du å søke om stipend? Alle som ønsker å søke, bør lese retningslinene for stipendet nedst på nettsida på mrfylke.no (lenke opnast i ny fane), under «Dokumenter».

Tidlegare vinnarar

Tidlegere mottakarar av Idrettsstipend er mellom anna

 • Ragnhild Valle Dahl (handball)
 • Andreas Skoglund (kombinert)
 • Emblem IL – orientering
 • Felix Baldauf (bryting)
 • Emilie Øveraas (golf)
 • Molde HK, Vestnes/Varfjell IL
 • Toralv Opsahi (friidrett)
 • Birte Franck-Petersen (friidrett)

Kontaktperson

Rigmor Hustad Holen
seksjonsleiar folkehelse, idrett og friluftsliv
Tlf. 71 28 04 23 / 930 06 726
Send e-post

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen