(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale tilretteleggingsmidler i landbruket - RT-midler - Trøndelag

Tilskuddsmidler til regionale tilretteleggingsmidler (RT-midlene) i landbruket

Trøndelag fylkeskommune har fra 2021, som del av regionreformen, overtatt ansvaret for regionale tilretteleggingsmidler (tidligere BU-midler).

 

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte nasjonale og regionale rammer, strategier og prioriteringer.

Fylkeskommunen er en strategisk næringspolitisk aktører i fylket, og gjennom regionreformen er denne rollen forsterket, blant annet ved at forvaltningen av RT-midlene er overført fra Fylkesmannen til fylkeskommunen 01.01.2020. Fylkeskommunen har ansvaret for å forvalte midlene på regionalt nivå, og fatte vedtak om tilskudd.

Hvem kan søke: kommuner, bedriftsklynger, næringshager, reiselivsdestinasjoner, faglag og organisasjoner. Bedrifter kan ikke søke om støtte.

Søknadsfrist: 15. februar og 15. september (under forutsetning om fortsatt disponible midler).

Elektronisk søknad må sendes inn via www.regionalforvaltning.no. Søk etter støtteordning RT-midler Trøndelag.


Spørsmål kan rettes til Trøndelag fylkeskommune ved: 

- Jon Olav Veie, jonvei@trondelagfylke.no eller tlf. 95 87 02 75

- Odd Arne Bratland, oddbra@trondelagfylke.no eller tlf. 90 77 43 24.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen