(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bedriftsintern opplæring

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BiO)

Formålet med ordningen er å støtte bedrifter som skal foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, og i den forbindelse har behov for å gi opplæring til sine ansatte. 

Troms og Finnmark fylkeskommune forvalter årlig totalt 2,5 millioner kroner i BiO-midler. 

Maksimalt tilskuddsbeløp er 200 000,-.

For mer informasjon om ordningen, samt retningslinjer, se her: 

https://www.tffk.no/tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/skole-og-opplaring/tilskudd-til-bedriftsintern-opplaring/
 Jamfør retningslinjene vektlegges bedriftens betydning i lokalsamfunnet og bedrifter som prioriterer bærekraftige og digitale løsninger prioriteres. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen