(Du er ikke pålogget) 
 

Visuell kunst - opphold i Nordland


Visuell kunst - opphold i Nordland

Fra 2021 benytter Nordland fylkeskommune regionalforvaltning.no som søknadsportal for alle sine tilskudd på kulturfeltet. 

For å benytte denne søknadsportalen må opprette egen profil, med brukernavn og passord for å logge inn.
Du finner lenke direkte til denne tilskuddsordningen helt nederst i denne saken.

Formål

 • Bidra til at kunstnere innenfor et bredt spekter får mulighet til opphold i Nordland.
 • Fremme kunstnerisk virksomhet med utgangspunkt i Nordland.
 • Økt internasjonalisering, sette Nordland på kartet.

Hvem kan søke

 • Organisasjoner
 • Kommuner og samarbeidende nettverk.

Hva kan støttes

 • Stipend for kunstnere som kommer til Nordland i en AIR-ordning (Artist in Residence).
 • Reiser for kunstnere til Nordland.
 • Deler av administrative kostnader.
 • Forprosjekt for etablering av en AiR-ordning.                                                                                             
 • NB! Utbygging eller bygningsmessig tilrettelegging av oppholdssted støttes ikke.

Bakgrunnen for AiR her – side 12 i dokumentet.    

Vilkår

 • At søker har etablert eller skal etablere AiR-ordning i Nordland.
 • At søker har lokaler for bolig og arbeidsted/atelier.
 • Det må foreligge en plan for drift.
 • Etablert samarbeid eller finansiering fra kommune eller andre støtteordninger. Nordland fylkeskommune bidrar ikke til full finansiering.

Støttenivå

Krav til søknad Søknaden skal inneholde en prosjektbeskrivelse, budsjett og finansieringsplan.   Søknadsskjema finner du på høyre side

Søknadsfrist

1. mars (ved midnatt)

Nordland fylkeskommune er i endring og ved denne tildelingen vil det kunne være opptil 2 måneders behandlingstid.

__________________________________________________________________________________________________

Maja Zakariassen
Produsent Den kulturelle skolesekken i Nordland - Scene 8

______________________________________

For teknisk bistand kontakt

Jørgen Eliassen

75 65 03 99

926 98 304

jorgel@nfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen