(Du er ikke pålogget) 
 

Stjørdal kommune Kompensasjonsordning

Stjørdal kommunes kompensasjonsordning for lokale virksomheter

Den kommunale ordningen skal kompensere lokale virksomheter som er rammet av strenge smittevernstiltak. Støtten skal kompensere de lokale virksomhetenes kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning. Ordningen er beregnet på reiselivs-, arrangements og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen