(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til å utvikle større regionale samarbeidssøknader til nasjonale og internasjonale ordningar

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til å utvikle større regionale samarbeidssøknader til nasjonale og internasjonale ordningar innan berekraftig verdiskaping

Utlysinga for 2022 er avslutta. Innan slutten av februar 2023 vil det bli avklart om det vert ulyst ut midlar i 2023. Merk at innretninga på tilskotsordninga kan bli endra.


Sjå utlysninga på heimesida til Vestland fylkeskommune  for meir informasjon om kven som kan søkje, vilkår m.m.  

 

Søknadsfrist: Løpande

Sakshandsamingstid: inntil 3 veker (frå og med 1. august)   

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen