(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til kommuner med ulverevir "Ulvemillionen" 2021

Opprett ny søknad på støtteordning

Åmot kommune har fått tildelt statlige midler til kommuner med ulverevir og kommunen åpner for muligheten til å søke på midlene. Det henvises til kommunens hjemmeside for mer informasjon om ordningen og hvilke kriterier som gjelder.

Formålet med tilskuddsordningen er at tildelte midler skal prioriteres til ulike prosjekter/aktiviteter som skal være konfliktdempende og/eller fremme landbruksnæringen i kommunen og være i tråd med kommunestyrets vedtak den 17. juni 2020 - PS 2020/37. 

Spørsmål om ordningen rettes til enhetsleder landbruk Jesper Engel epost: jen@amot.kommune.no tlf. 41424115

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen