(Du er ikke pålogget) 
 

Grong kommunes - Næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Velkommen til å søke om støtte fra næringsfond i Grong kommune

Næringsfondet kan gi støtte til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører.

Fondet skal brukes til å fremme vekst i Grong kommune med fokus på utvikling av næringsliv, næringsmiljø, kommunale tilretteleggingstiltak for næringslivet og stedsutviklingstiltak / profilering.

Bedrifter/etablerere kan i forbindelse med for eksempel oppstart eller utvikling av nye produkter/markeder få midler til:

  • markedsføring
  • mindre investeringer
  • opplæring
  • produktutvikling

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75%. Det gis ikke tilskudd som vil være konkurransevridende i Grong.

I behandlingen vil det bli lagt særlig vekt på i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
Søknader behandles etter hvert som de kommer inn til fondet er oppbrukt. Når fondsmidlene er oppbrukt, må søknader legges "på vent" til vi får påfylling neste år.

Har du ikke søkt midler tidligere må du opprette bruker, enten som privatperson eller bedrift.
Søker du som privatperson, registrerer du deg som privatperson.
Søker du på vegne av et firma, registrerer du bedriften.
Er du i tvil om hvordan det gjøres, finnes det brukermanual.

For nærmere orientering ta kontakt med Grong kommune:
Christine Svarva Nielsen, rådgiver næring, tlf. 97146192, epost: christine.nielsen@grong.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen