(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til kommunal infrastruktur

Hei og velkommen til det nye digitale søknadssystemet!

For å begynne forsiktig må du som søker registrere deg med foretaks-/organisasjonsnr. og praktisk informasjon.
Deretter vil du få tilgang til enkel prosedyre og veiledning for å søke tilskudd til kommunal infrastruktur, eller grunnlagsinvesteringer som det også har blitt kalt.

Lykke til, og velkommen som søker!

 

Maksimal støttesats for vannforsyning er inntil 25% av godkjente kostnader. For andre tiltak er støttesatsen inntil 50% av godkjente kostnader.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen