(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond 2022 - Askvoll kommune

Treng du støtte til etablering eller ønskjer du å vidareutvikle verksemda?

Det kommunale næringsfondet er eit verkemiddel i arbeidet for å styrke og utvide lokalt næringsliv og arbeidsmarknad, samt gjere Askvoll kommune til ein meir attraktiv kommune å bu og arbeide i. Støtte frå fondet skal stimulere til å skape arbeidsplassar gjennom nyskaping i eksisterande næringsliv og etablering av nye verksemder i kommunen. 

Søknader til næringsfondet vert løpande handsama gjennom året.

Meir informasjon: Næringsfondet i Askvoll kommune 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen