(Du er ikke pålogget) 
 

Regionale utviklingsarrangementer Troms 2022

Troms og Finnmark fylkeskommune lyser ut midler til regionale utviklingsarrangementer geografisk avgrenset til gamle Troms fylke..


Følgende kommuner inngår i geografiske Troms:

Knr. 5401 - Tromsø kommune

Knr. 5402 - Harstad kommune

Knr. 5411 - Kvæfjord kommune

Knr. 5412 - Tjeldsund kommune

Knr. 5413 - Ibestad kommune

Knr. 5414 - Gratangen kommune

Knr. 5415 - Loabák - Lavangen kommune

Knr. 5416 - Bardu kommune

Knr. 5417 - Salangen kommune

Knr. 5418 - Målselv kommune

Knr. 5419 - Sørreisa kommune

Knr. 5420 - Dyrøy kommune

Knr. 5421 - Senja kommune

Knr. 5422 - Balsfjord kommune

Knr. 5423 - Karlsøy kommune

Knr. 5424 - Lyngen kommune

Knr. 5425 - Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono  kommune

Knr. 5426 - Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono  kommune

Knr. 5427 - Skjervøy kommune

Knr. 5428 - Nordreisa kommune

Knr. 5429 - Kvænangen kommune


Målsetting

Ordningen er rettet inn mot utviklingsarrangementer, møteplasser hvor nærings- og samfunnsliv møter kommunal, regionale og statlig nivå for å løfte opp og drøfte samfunnsutvikling i regionen innen ett eller flere av  områdene:

 • Økt verdiskaping

 • Tilrettelegging for næringsliv og bedrifter

 • Flere arbeidsplasser

 • Rekruttering av kompetent arbeidskraft

 • Øke attraktiviteten for innbyggerne, bedrifter og besøkende

 • Grønn omstilling (fokus på klima og miljø)

 • Innovasjon og nyskaping

 • Samhandling og samskaping

 • Profilering og formidling

 

Vurderingskriterier:

 • Hvordan arrangementet treffer innsatsområdene

 • Arrangementets geografiske nedslagsfelt

 • Arrangementets forankring hos deltakende kommuner og næringsliv

 • Generell prosjektkvalitet

 

Støttenivå:

Hvert arrangement kan støttes med inntil kr. 400 000,-.

Den fylkeskommunale støtten kan ikke overstige 50 % av arrangementets totale kostnad.

Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres  

For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats (inkludert overheadkostnader) på inntil 1,2 % av brutto årslønn, begrenset til 700 kr/t og maksimalt 1 850 t/å 

 

Forankring:

Arrangementets forankring i sitt nærmiljø, blant kommuner og næringsliv, må beskrives og eventuelt dokumenteres i søknaden.

 

Søknadsfrist:

Det er løpende saksbehandling på utlysningen.

Utlysningen avsluttes når de avsatte midlene er brukt opp, senest 1. november 2022.


Hva søknaden må inneholde

En komplett søknad må fylles ut og sendes inn via www.regionalforvaltning.no (se målsetting og vurderingskriterier)

 

Kontaktinfo:

Rune Eliassen:

telefon:911 28 749

epost: rune.eliassen@tffk.no  

  


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen