(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til universell utforming

Har din organisasjon behov for tilskudd til å gjennomføre et prosjekt knyttet til universell utforming? Dette kan være alt fra installasjon av heis, tilrettelegging av turvei, bygg og toalett, eller undervisning og kurs.  

Universell utforming bidrar til å øke menneskers muligheter for samfunnsdeltakelse ved å lage produkter, tjenester, kommunikasjonsmidler og bygde omgivelser mer brukbare og tilgjengelige for flere mennesker. For å støtte dette arbeidet vil det i 2023 være kr. 1.400.000 til fordeling gjennom tilskuddsordningen. 

Kontaktperson
Hanne Petrèe Holdt-Aanensen, hanne.petree.holdt-aanensen@rogfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen