(Du er ikke pålogget) 
 

Strømstøtte 2022

Dagligvarebutikker som deltar i Merkur-programmet, kan søke om strømstøtte for å dekke strømkostnader i perioden september-desember 2022. For å få støtte må butikken ha betalt mer enn 70 øre per kWh i snitt den måneden den søker støtte til.

Ordningen har to søknadsperioder

  • september-november 2022
  • desember 2022

Disse butikkene kan få strømstøtte

  • Den faktiske strøkostnaden for butikken (uten avgifter og nettleie) må ha vært over 70 øre per kWh. i snitt den måneden butikken søker støtte for.
  • Butikken må være dagligvarebutikk og registrert som Merkur-butikk etter Merkur-forskrifta §3 første ledd, være åpen hele året og ha hatt høge strømutgifter i perioden 1. september til 31. desember 2022.
  • Butikken kan ikke få straumstøtte fra både Merkur-programmet og andre offentlige ordninger (f.eks. energitilskuddsordningen hos Enova eller kommunal straumstøtte)
  • Butikken må ha gjennomført ei enkel energikartlegging.
  • Butikken kan ikke være under gjeldsforhandling eller ha meldt oppbud.
  • Butikkar som mottar strømstøtte, kan ikke betale ut utbytte i 2023.
  • Foretak som er underlagt sanksjoner som svar på Russland sin militære aggresjon mot Ukraina, kan ikke få straumstøtte.

Så mye kan du få i støtte

Støttebeløpet er inntil 80 % av den faktiske strømkostnaden (uten avgifter og nettleie), fratrekt 70 øre per kWh av den støtteberettiga prisen.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen