(Du er ikke pålogget) 
 

FORREGION

FORREGION rapporteringsskjema -2023

Fylkeskommunene skal rapportere på tilskuddet til FORREGION gjennom departementet sin elektroniske forvaltingsportal regionalforvaltning.no, jf. forskrift.

Fylkeskommunene rapporterer årlig på gjennomførte aktiviteter, økonomi, og kriterium for måloppnåelse bokstav a og b, jf. forskrift paragraf 3.

Rapportering på bokstav c dokumenteres gjennom fylkeskommunene sine evalueringer og mer langsiktig arbeid, og sendes til postmottak i KDD.

For eventuelle spørsmål vedrørende rapportering ta kontakt med Anne-Merete Halpern, anne-merete.halpern@kdd.dep.no eller Nina Kvello, nina.kvello@kdd.dep.no.

Frist for rapportering er 1. mars. 2024

 

NB: Søkerrolle må opprettes før rapporteringsskjema kan utfylles

Ny søker-rolle registreres ved å fylle ut skjema på lenken under:
https://regionalforvaltning.no/Bruker/AddBrukerOrganisasjon.aspx?

Vi har også en veiledning på brukerstøtteportalen som beskriver hvordan man registrerer en søker-rolle:
Registrer brukerkonto : REGIONALFORVALTNING.no - Brukerstøtte (freshdesk.com)

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen