(Du er ikke pålogget) 
 

Nydyrkningsfond Hadsel kommune 2023

Kommunen gir bønder støtte til nydyrking

Søknadsfrist 1. april og 1. oktober

Hadsel kommune er en landbrukskommune i vekst. Nærmere 70 gårdsbruk har søkt om produksjonstilskudd, hvor de fleste foretakene leier jord. Noe som fører til ekstra produksjonskostnader.

Nydyrking av nye arealer vil gi nye foretak større forutsigbarhet i forhold til egen drift. Det kan også nevnes at Stortinget har bestemt at matproduksjonen skal økes med cirka 20 prosent i løpet av de neste årene, noe som vil kreve at nye arealer settes til jordbruksproduksjon.

En slik nydyrking av jordbruksjord er imidlertid tidkrevende og kostbart. Som følge av dette, har Hadsel kommunestyre vedtatt å avsette 350 000 kroner til nydyrking av jordbruksjord. Hvorav 100 000 kroner går til nydyrking av grønnsaksproduksjon.

For å søke støtte til nydyrking på tillatelse til plan for nydyrking være godkjent av Hadsel kommune.

 

Har du spørsmål?

Kontakt: 
Bjørn Helge Sandberg
+47 476 42 103
bjhesa@hadsel.kommune.no

Harald Andersen
+41 974 27 775
harand@hadsel.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen