(Du er ikke pålogget) 
 

Tysvær tiltaks- og næringsfond 2023

Kommunalt næringsfond i Tysvær 2023

Formål

Tysvær kommunes næringsfond skal nyttes til å støtte tiltak som kan utvikle bedrifter og bidrar til vekst i verdiskaping og bosetting i kommunen. 

Hvem kan søke?

Næringsfondet er rettet mot nyetableringer og eksisterende næringsliv, og det ligger ingen klare begrensinger på hvem som kan søke. Det kan være enkeltmannsbedrifter eller større bedrifter. I tråd med formålet vil alle som kan bidra til nyskapning, markedsutvikling og arbeidsplasser, kunne søke. 

  • Tilskudd til personer og enkelt bedrifter
  • Tilskudd til fellestiltak/samarbeidstiltak mellom næringsdrivende i kommunen og i regionen
  • Kommunen og andre offentlige samarbeidspartnere
  • Aktører innen landbruk og skogbruk

Aktuelle støtteformål

Støtte gis fortrinnsvis i form av tilskudd til etableringer og til felles tiltak for etablerere som kontorfellesskap, rådgivning, etablereropplæring, kompetanseheving, bedriftsutvikling, produktutvikling, markedsundersøkelse, markedsføring etc.

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til å dekke ordinær drift av bedrifter. Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50% av det totale kapitalbehovet ved etableringen av prosjektet. Kun i helt spesielle tilfeller kan finansieringsandelen være høyere.

Søknaden

Alle søknader om støtte til Tysvær kommunes næringsfond, må fremmes via internettsiden www.regionalforvaltning.no. Der oppretter hver søker en unik profil. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise til presise og realistiske mål, gi oversikt over aktiviteter med framdriftsplan, ha vedlagt budsjett med kostnadsoverslag samt finansieringsplan.

Eventuelt behov for veiledning får du ved henvendelse til Tysvær kommune ved næringssjefen. Næringssjefen kan nås på telefon 52 75 70 00 eller e-post post@tysver.kommune.no.      

Søknadsfrist

Løpende

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen