(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring 2023 for bedrifter i Viken (BIO-ordningen)

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2023

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til delfinansiering av opplæringskostnadene. 

Søknadsfrist

Søknadsfrist for BIO-ordningen i Viken Fylkeskommune er 15. november 2023.

Søk BIO-midler i 2024

Nye utlysninger for BIO-ordningen vil være tilgjengelig tidlig neste år. Følg med på de tre nye fylkenes hjemmesider fra 2024;  afk.no, bfk.no, ofk.no

 


Kort om BIO-ordningen

  • BIO-ordningen?skal?bidra til?å gi bedrifter?kompetansen de trenger for?å gjennomføre en vesentlig og nødvendig?omstilling.
  • Omstillingen kan være endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder. 
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Dere kan søke om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift, per kalenderår.

  

Lurer du på noe?  

Gå inn på hjemmesiden vår Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2023  - Viken fylkeskommune

Du er også velkommen til å kontakte oss på vår svartjeneste: kib@viken.no eller en av våre saksbehandlere. Du finner kontaktinformasjon på hjemmesiden. 


 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen