(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring 2023 for bedrifter i Viken (BIO-ordningen)

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2023

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å klare en nødvendig omstilling? Da kan du søke Viken fylkeskommune om støtte til delfinansiering av opplæringskostnadene. 

Det er ingen søknadsfrist. Søknader behandles fortløpende.


Kort om BIO-ordningen

  • BIO-ordningen?skal?bidra til?å gi bedrifter?kompetansen de trenger for?å gjennomføre en vesentlig og nødvendig?omstilling.
  • Omstillingen kan være endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder. 
  • Midlene skal brukes til opplæringstiltak blant ansatte i Viken.
  • Dere kan søke om inntil 700 000 kroner i støtte per bedrift, per kalenderår.

  

Lurer du på noe?  

Gå inn på hjemmesiden vår Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring 2023  - Viken fylkeskommune

Du er også velkommen til å kontakte oss på vår svartjeneste: kib@viken.no eller en av våre saksbehandlere. Du finner kontaktinformasjon på hjemmesiden. 


 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen