(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til utbygging av breiband i Vestland 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til utbygging av breiband i fylket. Kommunane kan søkje om tilskot til område der det ikkje er kommersielt lønsamt å bygge ut. Det er sett av inntil 33,5 mill. kr. til ordninga i 2023.

Prosjekt som kan få støtte under ordninga er:

Utbygging i område som manglar tilbod om breiband med 100 Mbit/s eller høgare.
 

Søknadsfrist for ordninga er 28. april 2023.

Sjå kriterier, meir informasjon og kontaktpersonar her. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen