(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskot til utbygging av breiband i Vestland 2023

Vestland fylkeskommune lyser ut midlar til utbygging av breiband i fylket. Kommunane kan søkje om tilskot til område der det ikkje er kommersielt lønsamt å bygge ut.

Prosjekt som kan få støtte under ordninga er:

Utbygging i område som manglar tilbod om breiband med 100 Mbit/s eller høgare.

Første søknadsfrist for ordninga var 28. april 2023. Ny frist er 30. august 2023.

Sjå kriterier, meir informasjon og kontaktpersonar her. 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen