(Du er ikke pålogget) 
 

Bærekraftig næringsutvikling Finnmark 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

Utlysning av 10 millioner til bærekraftig næringsutvikling Finnmark 2023

Har du et prosjekt som bidrar/kan bidra til bærekraftig næringsutvikling i Finnmark? Nå kan du søke økonomisk støtte til ditt prosjekt fra ordningen «Bærekraftig næringsutvikling Finnmark 2023».

Totalt utlyser vi inntil 10 millioner kroner som blir tilgjengelig for gode prosjekter i Finnmark.

Prosjektene skal understøtte formålet og vilkår for forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler, samt de næringspolitiske formålene som fremkommer av politisk plattform «Et sterkt nord» og Regional planstrategi «Se nord» og følgende strategier og pågående prosjekter/satsinger:

-          Næringsstrategi for Finnmark 2023 – 2028

-          Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark

-          Matstrategi for Troms og Finnmark

-          «Hydrogensone Arktis – strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark»

-          Satsingen «Bærekraftig matproduksjon og verdiskaping i Nord»

-          Kommuneutvikling

Målgruppen for utlysningen og saksbehandling:

Kommuner og kommunale foretak, næringshager, inkubatorer, næringsforeninger, sammenslutninger av bedrifter, lag og foreninger, videregående skoler og fagskoler, OPUS og andre utviklingsaktører.

Søkerne skal være lokalisert i det geografiske Finnmark, og prosjekter skal ha nedslagsfelt/effekt i Finnmark.

Fylkeskommunen har gitt Innovasjon Norge Arktis i oppdrag å gi den bedriftsrettede støtten (enkeltbedrifter). Enkeltbedrifter kan ikke søke midler gjennom ordningen «Bærekraftig næringsutvikling Finnmark», men de de kan inngå som partner i prosjekter.

Søknad på midlene skal skje gjennom KDD sin elektroniske forvaltningsportal www.regionalforvaltning.no

Retningslinjer for ordningen

FRIST – Søknader behandles fortløpende, og utlysningen er åpen så lenge det er midler igjen på tilskuddsordningen.

 

Kontaktinfo:

For spørsmål kontakt:

 

Mikal Lanes

telefon: 977 77 507

epost: mikal.lanes@tffk.no

 

Linda Irene Mosand

telefon: 913 67 079

epost: linda.mosand@tffk.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen