(Du er ikke pålogget) 
 

Idrettsstipend, enkeltutøvar

Idrettsstipendet skal bidra til å inspirere unge idrettstalent, gi dei moglegheit til videre satsing og bidra til at dei når sine mål. Klubbar i fylket med god drift og høgt aktivitetsnivå kan søke om idrettsstipend til klubb.

Den samla ramma for idrettsstipendet er 150 000 kroner. Det delast ut tre stipend som er på 50 000 kroner kvar.

Skal du søke på vegne av ein klubb? Stipenda har kvart sitt søknadsskjema. Følg denne lenka for å finne søknadsskjema til idrettsstipend til klubb (lenke opnast i ny fane).

 

Kva kan du bruke stipendet til?

Dersom du får idrettsstipendet, kan du for eksempel bruke det til:

  • trenarhjelp
  • deltaking på trening/treningssamlinger
  • deltaking i konkurransar nasjonalt og internasjonalt
  • innkjøp av nytt utstyr 

 

Kven kan søke stipendet?

  • Unge idrettsutøvar mellom 16–23 år som kan vise til gode prestasjonar innan idrett

 

Formål

Formålet med ordninga er å gi inspirasjon og motivasjon til enkeltutøvarar å utvikle seg vidare. Samtidig håpar vi òg å kunne behalde dei unge utøvarane lenger i fylket.

 

Søknadsfrist

15. april

 

Retningslinjer

Retningslinjer for idrettsstipendet (PDF).

 

Tidlegare vinnarar

Du kan sjå ei oversikt over dei som tidligare har fått idrettsstipendet på nettsidene våre (lenke opnast i ny fane).

 

Kontaktperson

Hans Roger Tømmervold
rådgivar
Tlf. 71 28 03 19
Send ein e-post

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen