(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Vestvågøy kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Om næringsfondet i Vestvågøy kommune

Næringsfondet skal, gjennom ansvarlig lån og/eller tilskudd, nyttes til finansiering av tiltak som kan fremme nyetableringer, trygge eksisterende arbeidsplasser/bedrifter og bosettingen i Vestvågøy kommune. Med bedrifter forstås alle som driver næringsvirksomhet innen primær-, sekundær-, eller tertiærnæringer, enkeltvis eller flere sammen. 

Næringsfond 2024

Søknadsportalen er nå åpen.

Grønne prosjekter

En del av midlene på fondet er øremerket prosjekter innen energi og miljø, som er med på å bygge opp under arbeidet til "Lofoten de grønne øyene".

Krav til søknaden

Ved søknad om støtte fra næringsfondet gjelder følgende generelle krav og retningslinjer.

Søknadsfrist

1. mars 2024

 

Behandling av søknaden

Søknadene blir behandlet i næringsutvalget, normalt i løpet av 3 uker etter søknadsfristen.

 

Kontakt

Sigve Olsen, næringssjef, 48155003, sigve.olsen@vestvagoy.kommune.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen