(Du er ikke pålogget) 
 

Forprosjekt - SFI

Formål

Nordland fylkeskommune lyser ut forprosjektmidler til forskningsmiljø i regionen som har ambisjoner om å søke om status som senter for forskningsdrevet innovasjon i 2024. Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning.

Formålet med denne utlysningen er å stimulere FoU-miljø i Nordland til tettere samarbeid næringslivet i regionen om forskningsdrevet innovasjon. Midlene skal bidra til at det utvikles søknadsinitiativ til Forskningsrådets utlysning av SFI høsten 2024.


Om utlysningen

Målgruppen for utlysningen er godkjente FoU-miljø som har sitt hovedkontor i Nordland, i tett samarbeid med bedriftsnettverk, klynger og bedriftsammenslutninger i og utenfor Nordland. Forprosjektene skal ha en klar ambisjon om å lede til utviklingen av en prosjektskisse til Forskningsrådets SFI-utlysning med søknadsfrist 18. september, samt en fullverdig søknad for de av initiativene som inviteres til dette.

Forprosjektet skal avklare samarbeid med relevant næringsliv, kompetansemiljøer og andre samarbeidspartnere som er aktuelle for deltakelse i senterinitiativet. Prosjektet skal også definere felles forskningsutfordringer som forskningssenteret skal bidra til å løse.

Hovedprosjektet som utvikles skal ha en målsetning om å bidra til økt verdiskaping, bærekraftig utvikling og omstilling i næringslivet i Nordland.

Hvem kan søke?

Godkjente FoU-miljø som har sitt hovedkontor i Nordland.

 

Hvem kan delta i prosjektet?

 Prosjekteier (søker) skal samarbeide med enten;

  • Bedriftsnettverk i og utenfor Nordland
  • Klynger i og utenfor Nordland
  • Bedriftssammenslutninger i og utenfor Nordland

I tillegg åpnes det for samarbeid med FoU- og kompetansemiljø i og utenfor fylket, samt samarbeid med offentlige virksomheter der dette er relevant.

Det gjøres oppmerksom på at RFF Nordland som hovedregel ikke finansierer aktiviteter utenfor fylket.  

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen