(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bredbåndsutbygging i Buskerud

Bredbåndstilskudd i Buskerud fylkeskommune 2024

Tilskudd til bredbånd

Kommunene i Buskerud kan søke om offentlig tilskudd til bredbåndsutbygging. Søknadsfrist 20. mai 2024.

Formål

Fylkeskommunen forvalter den offentlige støtten til bredbåndsutbygging på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet (DFD). I 2024 har vi 21 036 130 kroner tilgjengelig for tildeling. Fylkeskommunen beslutter hvilke prosjekter som får støtte innenfor den økonomiske rammen, og har ansvar for samlet konkurranseutlysning av aktuelle prosjekter. 

Hvem kan søke

Kommuner eller regioner i Buskerud kan søke om bredbåndsstøtte for husholdninger og virksomheter som mangler tilbud om grunnleggende bredbånd. Informasjon om ordningen og hvordan det søkes formidles til kommunenes kontaktpersoner i tillegg til kommunenes postmottak. 

Retningslinjer

  • Rammen for tildeling til kommuner i Buskerud i 2024 er 21 036 130 kroner.
  • Fylkeskommunen gjennomfører felles anskaffelse for prosjekter som får tilsagn om tilskudd.
  • Søknadsfrist 20.05.2024

 Se detaljerte retningslinjer under "viktig info".

 

Hvordan søke tilskudd

Buskerud fylkeskommune inviterer alle kommuner og regioner, til å søke på søknadsordning. Det vises til tidligere tilsendt informasjon som oppdragsbrev fra Digitalisering- og forvaltningsdepartementet, liste over husstander og virksomheter som mangler tilbud om 100 Mbit/s nedlastningshastighet og kart løsning. Kommunene melder inn aktuelle prosjekter i fylkeskommunens kartportal. Basert på dette, hentes det ut adresselister for områdene hvor støtteberettigede husholdninger og virksomheter tydelig kommer frem. Spørsmål om tilgang til kart rettes til kontaktperson for bredbånd i Buskerud fylkeskommune. Se kontaktinformasjon nederst på siden. Søkere må på forhånd ta en vurdering om de har mulighet til å bidra med egenandel i prosjektet.  
Søknaden sendes inn via regionalforvaltning.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Amarjit Singh 
E-post: amarjits@bfk.no
Mobil: 
99 40 49 90

Nyttig informasjon

Kontakt

Amarjit Singh

Seniorrådgiver

E-post amarjits@bfk.no

Telefon 99 40 49 90

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen