(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

 
Trenger bedriften ny kompetanse i forbindelse med en omstilling? Søk bio-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften –en gyllen anledning til å styrke de ansattes kompetanse. For 2024 har fylkespolitikerne vedtatt en ramme på 1 500 000 kroner til BIO-ordningen.

 

Virksomheter som må foreta en tydelig endring i form av bedriftens produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller som skal etablere seg på nye markeder, kan søke på ordningen. 

Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Ordningen gjelder for ansatte, helt og delvis permitterte. 

Mer om BIO-ordningen 

Ved større omstillinger kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. 

Permitterte er en del av målgruppen, og i det ansatte får opplæring gjennom bedriftsintern opplæring vil de ikke lenger ha status som permittert, men motta lønn fra sin arbeidsgiver. 

Det tas forbehold om endringer i og behov for tilpasninger av de til enhver tid gjeldende retningslinjer gitt fra myndighetene. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen