(Du er ikke pålogget) 
 

Rødøy Gründerfond

Rødøy kommunale Gründerfond
Hovedformålet er å satse på gründere i alderen 18-35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrif
t.

De generelle retningslinjene er gjeldende for alle næringsond i Rødøy kommune. I tillegg gjelder det egne regler for Gründerfondet.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen