(Du er ikke pålogget) 
 

Covid - kompensasjonsordning for bedrifter i Ibestad

Kompensasjonsordning for bedrifter som er spesielt hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen har begrenset varighet og søknadsfrist settes til 30. juli 2021.

Tilskuddsordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak.
Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Det kan også gis støtte til destinasjonsselskaper og andre fellestiltak for reiselivet, samt autoriserte besøkssentre for natur og verdensarv, som på grunn av pandemien har stor omsetningssvikt i 2021.

 

Retningslinjer for tilskuddsordningenTilskuddsordninger - Ibestad kommune

Eventuelt ytterligere behov for veiledning får du ved henvendelse til kommunen v/næringsansvarlig Terje Andreassen tlf 99022066 / terje.andreassen@ibestad.kommune.no.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen