(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstra utlysning Tilskudd til fylkesomspennende pensjonistforeninger

Tilskudd til Fylkesomspennende pensjonistforeninger i Innlandet

Søknadsfrist

Søknadsfrist 1. februar 

Formål

  1. Bidra til aktiviteter, opplevelser og sosialt samvær
  2. Bidra til å styrke synlighet, generell folkehelse og gode opplevelser for medlemmene
  3. Bidra til å fremme pensjonisters interesser og samfunnsdeltakelse

Tilskuddsordningen

Tilskudd fordeles som grunnstøtte og aktivitetsstøtte. Grunnstøtten gis til drift og aktivitetsdelen ut ifra medlemstall. Grunnstøtten tilsvarer 60% av avsatte midler og de resterende midlene 40% fordeles etter antall medlemmer.

Pensjonistforeninger som er aktive i Innlandet fylke, kan tildeles støtte av Innlandet fylkeskommune.
Søknad kan sendes av pensjonistforeninger som oppfyller følgende generelle krav:

  • Pensjonistforeningen må være demokratisk oppbygd
  • Pensjonistforeningen må være et fylkesledd og ha minst 50 medlemmer fra minst tre kommuner i fylket.
  • Tilskudd gis bare til ett ledd innenfor pensjonistforeningen. Består pensjonistforeningen av flere regionledd, må grunnstøtten deles tilsvarende.
  • Foreninger som har felles fylkeslag med andre fylker, mottar kun støtte som gjelder for medlemmer i Innlandet. Her må det synliggjøres hvor medlemmene er hjemmehørende.

Det gis ikke tilskudd til følgende

  • Pensjonistforeninger som er en del av en bedrift
  • Politiske foreninger

Antall medlemmer og aktiviteter dokumenteres, gjennom:

  • Medlemstall må være dokumenterbart etter administrasjonsdepartementets krav til hvordan antall medlemmer skal telles (Individuelt medlemskap, betalt kontingent mv.)

NB! Årsmelding og årsregnskap for foregående år ettersendes så snart som mulig etter gjennomført årsmøte. 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen